Powłoki natryskowe

POWŁOKI NATRYSKOWE NA BAZIE POLIMOCZNIKÓW      

POWŁOKI OCHRONNE ANTYKOROZYJNE I CHEMOODPORNE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I STALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM POWŁOKI NATRYSKOWEJ NA BAZIE POLIMOCZNIKÓW.

Stale zmieniająca się rzeczywistość a także rozwój nowoczesnych technologii budowlanych, stały się wyzwaniem przed którym stoją wszystkie liczące się przedsiębiorstwa działające w tej branży. Firma „SuperBau” powstała wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, starając się promować w naszym kraju nowatorskie technologie budowlane. Ekstremalne warunki eksploatacji oraz trwałość powłok ochronnych konstrukcji inżynierskich zmusza do poszukiwania coraz bardziej doskonałych rozwiązań technicznych i uzasadnionych z punktu ekonomicznego rozwiązań ochrony konstrukcji. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom związanym z zabezpieczeniem elementów konstrukcji przed agresja chemiczną, obciążeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem UV oraz oddziaływaniem temperatur  w szerokim zakresie stworzony został system powłok na bazie POLIMOCZNIKÓW. Powłoki ochronne są dwukomponentowym systemem żywic na bazie polimoczników. Stanowią one połączenie właściwości, których dotychczas nie wykazywał żaden system złożony z innych materiałów powłokowych. Powłoki ochronne wykonane metodą natrysku na gorąco warstwy elastomeru polimocznikowego cechuje również bardzo szybki proces polimeryzacji, który trwa od kilku do kilkunastu sekund.

POWŁOKI OCHRONNE Z POLIMOCZNIKÓW TO:

-    TRWAŁA ELASTYCZNOŚĆ NAWET W BARDZO NISKICH TEMPERATURACH
-    ODPORNOŚĆ CHEMICZNA NA KWASY, ZASADY, ROPOPOCHODNE
-    DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA
-    BRAK LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
-    WODOSZCZELNOŚĆ I PARAPRZEPUSZCZALNOŚĆ
-    JEDNOLITA, BEZSZWOWA POWIERZCHNIA HYDROIZOLACYJNA
-    MOZLIWOŚĆ UZYSKANIA DUŻEJ GRUBOŚCI POWŁOK PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU
-    KOLOR W ZALEZNOŚCI OD WYMAGAŃ ODBIORCY – KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO PALETY „RAL”
-    SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA BEZ UTRATY WYMAGANYCH PARAMETRÓW
-    WYTRZYMALŚĆ NA PRZERASTWNIE KORZENI ROŚLIN
-    DUŻA SZYBKOŚĆ NAKŁADANIA DO 1000M. KW. NA DZIEŃ
-    MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA W KILKA MINUT PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

ZASTOSOWANIE POWŁOKOCHRONNYCH Z POLIMOCZNIKÓW

-    BUDOWNICTWO – HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW I DACHÓW PŁASKICH, TARASÓW I BALKONÓW, POSADZKI ORAZ CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POKRYCIA PARKINGÓW, ZABEZPIECZENIA IZOLACJI CIEPLNYCH
-    W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ
-    DO ZABEZPIECZANIA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH
-    DO WYKONYWANIA POWŁOK ZBIORNIKÓW I TAC ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED AGRESYWNYMI MATERIAŁAMI PŁYNNYMI I STAŁYMI
-    DO WYKONYWANIA POWŁOK TAC WOKÓŁ ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH
-    DO ZABEZPIECZENIA ZBIORNIKÓW I RUROCIĄGÓW ZE STALI I BETONU ZBROJONEGO
-    DO WYKONYWANIA POWŁOK OCHRONNYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH I PARKINGÓW
-    DO WYKONYWANIA IZOLACJO – NAWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE MOSTOWYM
-    DO ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH I ZBIORNIKÓW NA BIOGAZ
-    GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ ROLNICZY, PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY.
Naszą specjalnością jest wykonywanie antypoślizgowej powłoki ochronnej z polimoczników typu "OVERSPRAY" na dużych powierzchniach posadzek przemysłowych lub parkingów. Możemy pochwalić się dużą inwestycją w tym zakresie dla firmy KAMET S.A. Duże doświadczenie posiadamy również w zakresie zabezpieczania konstrukcji przed działaniem agresji chemicznej i mechanicznej. Wykonaliśmy izolację polimocznikową dla Kombinatu Chemicznego PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

KONTAKT:
PPHU SUPERBAU
UL.CZĘSTOCHOWSKA 25
42-165 LIPIE
www.piananapoddasze.pl
www.superbau.pl
e.mail:superbau1@o2.pl
biuro@superbau.pl
piananapoddasze@o2.pl
tel. 726 - 942 - 401
603 - 514 - 845